Privacy policy

De website www.justkar.nl en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Justkar Sealing Company B.V, statutair gevestigd te Strijen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66358078. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Justkar Sealing Company B.V. garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Anders gezegd betekent dat, dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Verder in dit beleid leest u onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en daarnaast wat u kunt doen als u nog vragen hebt. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacy policy, tenzij we van tevoren toestemming daarvoor hebben verkregen.

Verwerking persoonsgegevens

Justkar Sealing Company B.V. verwerkt ten eerste de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Organisatienaam
Adres en woonplaats
IP-adres

Justkar Sealing Company B.V. bewaart ten tweede uw gegevens tot 1 jaar na het akkoord geven van het verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u dit niet op prijs stelt dat Justkar Sealing Company B.V. uw persoonsgegevens verwerkt kunt u dit via de mail melden aan info@justkar.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens vervolgens blokkeren. Houd er echter wel rekening mee dat zodra u uw toestemming intrekt Justkar Sealing Company B.V. niet optimaal kan voldoen aan de dienstverlening.

Uw gegevens inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen?

Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand inzien/wijzigen/verwijderen/opvragen? Dan kunt u een e-mail naar info@justkar.nl sturen. Justkar Sealing Company B.V. voldoet ten gevolge van uw melding binnen 7 werkdagen aan uw verzoek om uw gegevens te wijzigingen n.a.v. ons privacy policy.

Veiligheid opslag persoonsgegevens

Het verzenden van persoonsgegevens via de website gebeurt via een beveiligde verbinding. Aangezien de bemachtigde gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Justkar Sealing Company B.V. of die van een derde partij, zullen wij deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Wij nemen namelijk altijd technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau.

Privacy Policy andere websites

Op www.justkar.nl zijn bovendien links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van deze andere organisaties. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Wijzigingen

We controleren anderzijds regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Wij behouden daarmee te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website.

Heeft u nog vragen?

Heeft u toch nog vragen over onze privacy policy? Stuur dan tot slot een e-mail naar info@justkar.nl. Ook als u bijvoorbeeld vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.